Ke změně skladby hmotných rezerv a zobchodování přebytků na komoditním trhu zavázala Správu státních hmotných rezerv (SSHR) v lednovém usnesení vláda. Za optimální místo k prodeji přitom označila komoditní burzu. ČMKBK i SSHR na tento vývoj reagovaly uzavřením Dohody o spolupráci při transparentním nákupu a prodeji státního majetku v působnosti Správy státních hmotných rezerv prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Stávající informační kampaň ČMKBK je tak i povinností plynoucí z této dohody.

„Odpovědností burzy je informovat všechny ekonomické subjekty na trhu. Pro komoditní trh samý to přitom bude mít velmi praktický význam – rozšíří se tím počet účastníků obchodování a zajistí kvalitní střetávání nabídky s poptávkou. Teprve z takového střetu může vzejít objektivní, nezpochybnitelná cena,“ prohlásil předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.
Dohoda, podle níž nyní obě strany postupují, je vyvrcholením mnohaletých snah ČMKBK o kultivaci komoditního trhu v ČR.

Seznam komodit ze státních hmotných rezerv předseda burzovní komory zatím neupřesnil s tím, že nechce předjímat načasování kroků SSHR. Podle něj totiž existují komodity, které je nutno uvolňovat k prodeji postupně, v závislosti na absorpční kapacitě trhu.

“Konkrétní objemy komodit bude možné zveřejnit až po rozhodnutí SSHR. Nicméně trh musí být maximálně informován,” zdůraznil Pavel Štorkán.