Kladenské energocentrum má roční obrat 3,5 miliardy korun. Do energetické sítě dodává elektřinu, je také významným výrobcem tepla, kterou poté společnost TEPO distribuuje do domácností přibližně čtyřiceti tisíc obyvatel Kladna a dalších objektů napojených na systém centrálního zásobování. „Mezi našimi odběrateli je rovněž sto padesát firem v kladenské průmyslové zóně. Nejvýznamnějšími z nich jsou Poldi Hűtte a závod Třineckých železáren na Dříni. Dodáváme jim rovněž zemní plyn, páru, horkou, užitkovou i pitnou vodu, zajišťujeme kanalizace a provozujeme telefonní ústřednu, poskytujeme tedy dalším společnostem telekomunikační služby včetně internetu,“ vyjmenoval aktivity KEB Milan Prajzler.

Sdružení KEB v současnosti tvoří čtyři společnosti. ECK Generating (ECKG) jako vlasník nově zbudovaných technologií zajišťuje výrobu a rozvod energie a tepla, distribuci zemního plynu a obchod s elektřinou. Kladno GT (KGT) vlastní energetický zdroj určený pro podporu stability české energetické soustavy. Energetické centrum Kladno jako majitel původních pozemků, staveb a technologiíí pronajímaných ECKG a KGT. Zbývající je Energetika Kladno zajišťující stálou provozní obsluhu a údržbu zařízení vlastněných nebo pronajatých společnostmi ECKG a KGT. „Důvodem založení sdružení bylo zjednodušení a urychlení vzájemné komunikace jmenovaných společností a s tím související sjednocení jejich činnosti,“ prohlásil Prajzler. Další prohloubení jejich vzájemné fúze je očekáváno na počátku příštího roku.

Sdružení KEB v současnosti zaměstnává 275 pracovníků, převážně z Kladna okolí. Firma klade velký důraz na bezpečnost práce, o čemž svědčí i ceduleumístěná za podnikovou vrátnicí. Ta včera oznamovala, že uplynulo už 1152 dní, kdy se zde naposledy stal úraz vyžadující pracovní neschopnost. Sdružení se tak může pochlubit řadou ocenění, například čtyřmi udělenými Britskou královskou společností pro prevenci nehod.
První myšlenka na stavbu kogenerační jednotky vyrábějící pro město Kladno teplo a dodávající do regionu elektřinu se objevila v roce 1994. „S postupným zánikem hutí se společnost ECK dostala do vážných problémů. Ohroženy byly dodávky tepla pro čtyři desítky tisíc obyvatel města,“ sdělil k tehdejší situaci ředitel. Naštěstí se podařilo sehnat investora v podobě nekolika amerických firem a Středočeské energetické společnosti. V březnu 1997 byla zahájena stavba energetického zdroje, která trvala tři roky. Počátkem tohoto století se pak majoritním vlastníkem energocentra stala švýcarská firma Atel, jež v roce 2005 dala vzniknout sdružení KEB.

Kladno energy businesses je významným mecenášem kladenského sportu a kultury. Podporuje například Středočeské divadlo, domov pro seniory, hokejové juniory či extraligové hokejbalisty.