Stávající kotel K3, propojený se dvěma generátory, je v ECKG tím nejstarším a nejméně účinným. Do provozu byl uveden ve druhé polovině sedmdesátých let. V té době patřil v Československu k nejmodernějším. Ačkoli v minulých letech byl rekonstruován, v budoucnu přestane vyhovovat ekologickým limitům a potřebám rozvíjející se aglomerace jakou je město Kladno. Z tohoto důvodu loni v červenci radní vyzvali primátora Dana Jiránka, aby se společností ECKG projednal urychlení jeho náhrady.

Vybudováním nového kotle ECKG v předstihu splní přísné emisní limity, které budou platit od počátku roku 2016. „Výměna stávajícího zařízení zvýší výkon, přitom bude mít například až sedmkrát nižší měrné emise oxidu siřičitého a třikrát méně oxidů dusíku,“ poznamenal Milan Prajzler.

Nový kotel K7 doplněný turbogenerátorem bude oproti stávajícímu zdroji efektivnější a proto bude využíván jako teplárenský zdroj pro napájení výměníkových stanic centrálního zásobování teplem města Kladna a průmyslové zóny v okolí energocentra, do níž zvýší dodávky elektrické energie. „Čím dříve bude výměna kotle provedena, tím lépe. Nové technologie jsou vždy přínosem a v tomto případě to platí dvojnásobně, neboť se zlepší životní prostředí v Kladně,“ prohlásil primátor Jiránek.

V současné době je projekt ve fázi přípravy. Termín zahájení výstavby je předpokládán v roce 2010. Stávající zdroj tepla, kotel K3, bude zcela odstaven současně s uvedením kotle K7 do provozu. „Předpokládáme určitý stavební ruch a s tím spojené komplikace například pro obyvatele z nedaleké lokality Na Šestém. Chceme na jejich případné připomínky reagovat a co nejvíce snížit jejich zátěž, stejně jako našich průmyslových sousedů,“ dodal Prajzler.