Původní spekulace, že jeden z největších kladenských podniků NKT cables (Kablo) bude kvůli současné špatné ekonomické celosvětové situaci propouštět až 130 pracovníků, se nepotvrdily. Přední místní exportéři sice byli donuceni učinit určitá úsporná opatření, ale hromadného propouštění by se jejich zaměstnanci, alespoň podle nynější situace, obávat neměli.

Podle našich informací se propouštění v NKT cables dotklo především zaměstnanců v pobočkách ve Vrchlabí a Velkém Meziříčí. „Čísla o kterých se hovořilo, byla za celou firmu. Situace byla řešena operativně v rámci běžné fluktuace zaměstnanců, například nebyly obnoveny pracovní smlouvy na dobu určitou. Pro nadbytečnost bylo propuštěno asi jen dvacet pracovníků. U většiny z nich to přitom bylo řešeno předčasným odchodem do důchodu,“ uvedl kablovácký odborář Václav Hajný.

„Odbory tyto kroky plně akceptovaly a v dané situaci je považujeme za nezbytně nutné. Snižování počtu pracovníků je naprosto přirozený běh věcí. Když jsem já sám do podniku nastoupil v roce 1981, bylo zde zaměstnáno kolem osmnácti set pracovníků a nyní je tu něco málo pod patnáct set,“ sdělil Hajný.

Sílící koruna neprospívá žádnému z exportérů, ale v ostatních podnicích se zatím zdá, že jejich vedení spíše než ke snižování personálního stavu přistupuje k omezování jiných nákladů, například na energiích. „Ke snižování stavu pracovníků by podle mých informací zatím docházet nemělo. Až doposud jsou dodržovány i směny tak jako dříve. Ale samozřejmě, že jako na exportéra Poldi Hütte na nás má současná ekonomika také dopad třeba malým poklesem zakázek. Nicméně hlavním cílem firmy je přežít do jara. Máme slíbenou podporu i našeho zahraničního vlastníka, který disponuje velkým obratem peněz,“ řekl předseda Odborového svazu Kovo Stanislav Tomášek.

„Přitom, že zhruba 92 procent naší výroby je export, se nás dotýká zejména silný kurz koruny, ale odrazilo se to jen na mírném poklesu výroby na jednom agregátu. Snažíme se tomu však čelit zvýšením výkonu a samozřejmě racionalizací nákladů na všech položkách. Co se zaměstnanců týče, hodně jsme omezili přesčasovou práci. Fluktuace je neustále stejná a vzhledem k tomu, že příští rok na jaře chystáme spuštění provozu nové haly, která se již staví, budeme nové pracovníky naopak potřebovat,“ uvedl personální ředitel Poldi Hütte Zdeněk Štěpánek.

„Z konsolidovaného výnosu dosahujícího téměř dvou miliard korun vyvážíme 80 procent do 75 zemí světa. Proto je export pro Linet životně důležitý a silná koruna pro nás tudíž není dobrým spojencem. Ze střednědobého hlediska se proti ní zajišťujeme pomocí finančních operací, kde je naším prvotním záměrem eliminace kurzového rizika a zabezpečení dosahované ziskovosti realizovaných zakázek,“ sdělil finanční ředitel Linetu Pavel Chýňava.
„Zajišťování měny provádíme minimálně v tříletém horizontu, nicméně kromě toho hledáme i další cesty, jak za nepříznivého stavu pokračovat i bez použití drastických opatření jako je propouštění, snižování mezd, omezení výroby nebo přesunu výroby jinam. Dále přecházíme na dodávky v eurech,“ řekl Chýňava.

Na možný nečekaný nárůst nezaměstnaných v Kladně samozřejmě dohlíží i úřad práce a ten prozatímní situaci v rámci svého monitoringu hodnotí jako běžnou. Analytik František Paulík však zdůraznil, že případné hromadné propouštění v některém z podniků by bezprostředně zaznamenali. Také připomněl, že v souvislosti se sílící korunou v loňském roce na Slánsku už zkrachovala jedna menší firma.