První u nich se jmenuje Biomedicínský technik. Jeho absolventi budou schopni v rámci zdravotnických zařízení pracovat se zdravotnickými přístroji nebo se v oblasti zdravotnictví uplatní jako manažéři.

Druhý nese název Optika a optometrie. Je zaměřený na získání znalostí v oblasti optiky, optometrie, oftalmologie a dalších souvisejících oborů. Oba lze studovat prezenčně, první z nich i kombinovaně. Po ukončení bakalářského studia je možné pokračovat v dalším vzdělávání a za následující dva roky získat titul inženýra.

Fakulta biomedicínského inženýrství je nejen nejmladší fakultou ČVUT v Praze, ale zároveň jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Výuka se koná v Kladně na Sítné, v nedávno zrekonstruované budově s moderními přednáškovými sály a laboratořemi.
Termín podání přihlášek na zmíněné obory se nenávratně blíží. Stanoven je už pouze do 31. března.