Vyvolávací cena bude tentokrát 140 milionů korun, což je o něco méně, než při dražbě, která měla proběhnout v listopadu. Ta se nakonec nekonala, neboť se nepřihlásil jediný zájemce. Původně sice nějací byli, ale nakonec ani jediný nesložil finanční jistotu ve výši 90 milionů korun.

Podmínkou účasti v lednové dražbě bude opět složení jistoty 90 milionů korun. "Pro zájemce budou k dispozici opět dvě prohlídky, jedna 18. prosince, druhá 8. ledna 2019," sdělil insolvenční správce Michal Žižlavský.

V pátek 16. listopadu sice proběhla na portálu OKdražby.cz elektronická insolvenční dražba areálu kladenských hutí Poldi, byla ale planá. Insolvenční správce a exekutorský úřad nastavili přísnější pravidla, aby zabránili dalšímu zmaření dražby kvůli nezaplacení vydražené částky. Žádný přihlášený zájemce ale podmínky nesplnil, neboť nesložil požadovanou jistotu ve výši devadesát milionů korun. O opakování dražby nyní rozhodne věřitelský výbor a insolvenční správce.

„Jistotu ve výši 90 milionů korun jsme stanovili z důvodu trojnásobného zmaření dražby, kdy vítěz cenu neuhradil. Považujeme ji za adekvátní, vzhledem k hodnotě draženého majetku,“ vysvětlil insolvenční správce Michal Žižlavský.

„Do dražby byl přihlášen jeden zájemce, ale nesložil jistotu,“ potvrdil ředitel Exekutorského úřadu Zbyněk Průša a připomněl, že vyvolávací cena byla stanovena na 160 milionů korun.

Podnik Poldi Kladno se dražil už třikrát. Poprvé byl vydražen na jaře za 261 milionů vydražitelem Compagnia del mediterraneo Steel. V první opakované dražbě v červnu byl vydražen za 251 milionů korun Warhols Hold, ve druhé opakované dražbě v srpnu za 256 milionů korun vydražitelem Elaria Group.