Firmě provozující areál na Dříni dodala ohřívací pec italská společnost Danieli Centro Combustion (DCC), která je předním světovým producentem těchto zařízení.

„Tato investice je naprosto ojedinělá v celosvětovém měřítku z hlediska různorodosti ohřívaného materiálu. Kroková pec bude ohřívat jak kulaté kontislitky 410 a 525 milimetrů, tak bloky 270 krát 330 a 300 krát 350 milimetrů v délkách od dvou a půl do šesti metrů s výkonem až sto dvaceti tun za hodinu,“ uvedl výkonný ředitel firmy Pavel Kalvoda.

Důvodem pořízení nové ohřívací pece bylo zabezpečení ohřevu celého rozměrového portfolia vsázkového materiálu při současném výrazném zkvalitnění parametrů ohřevu.

„Vedle pozitivního vlivu na životní prostředí je nová pec přínosem i ve snížení spotřeby zemního plynu, tedy energetické náročnosti výroby,“ doplnil ředitel.

Sochorová válcovna TŽ v posledních čtyř letech proinvestovala již více než miliardu korun, které kromě růstu výroby umožňují výrazně zvyšovat produktivitu práce, a také se orientovat na výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Jedním z nosných výrobních programů kladenské firmy, jež nyní zaměstnává 630 lidí, jsou dodávky pro automobilový a lodní průmysl, výrobu tlakových zařízení a tlakových lahví.