„Ve Středních Čechách to budou hlavně směnaři z nepřetržitých provozů Teplárny Energotrans a elektráren Mělník II a III – ale i tamní podnikoví hasiči, obsluhy vodních elektráren, dispečeři a montéři z ČEZ Distribuce,“ upřesnil Schnepp. To, že třeba v mělnické lokalitě u Horních Počapel se vystřídají všechny čtyři směny, potvrzuje ředitel pro Správu a integraci společnosti Energotrans Miroslav Krebs.

Reprezentuje firmu provozující tamější teplárnu (dříve Elektrárna Mělník I). „S ohledem na současný teplý ráz počasí předpokládáme provoz pěti kotlů na Energotransu ve spojení se třemi turbínami, které zajišťují kogenerační výrobu tepla a elektřiny. Ve směnném provozu se tak budou točit podle plánovaného rozpisu všechny směny v plném obsazení,“ plánuje Krebs.

Upozornil, že Teplárna Energotrans a Elektrárna Mělník II zásobují teplem Prahu, Neratovice, Mělník a Horní Počaply, a tak v topné sezoně nemohou omezit provoz; Vánoce nevánoce. Byť se vzhledem k nadprůměrným denním teplotám předpokládá, že plná kapacita výroby tepla s dodávkou 650 MWt do horkovodu do Prahy nebude plně využita.

„V případě dosud nepředpokládaného ochlazení jsme samozřejmě připraveni teplo v požadované výši vyrobit a dodat.“ ujišťuje Krebs. Připomněl, že do napaječe zásobujícího Pražany na pravém břehu Vltavy v současnosti dodává teplo rovněž výrobna Mělník II. „Ta je připravena v zimním období dodávat stabilně 60 MWt (ve špičkách až 120 MWt) – a zajišťuje tak vysokou spolehlivost dodávek tepla při současné výrobě elektřiny až 2 x 110 MWe,“ uvedl Schnepp.

Jiné situace bude v Elektrárně Mělník III, u níž se počítá s tím, že od Štědrého dne bude výrobní blok odstaven do zálohy, doplnil výrobní ředitel společnosti Energotrans Jiří Bukovič. „Kompletní obsazení směn provozním personálem tedy nebude nutné a část pracovníků výrobny Elektrárny Mělník III bude o vánočních svátcích se svými blízkými doma,“ konstatoval Bukovič. I tak však budou o všech svátcích ve všech provozech (tedy EMĚ I, II, III) sloužit vždy tři směny o celkovém počtu 45 pracovníků na každé.

Méně lidí bude zapotřebí na sedmi vodních elektrárnách, jež Skupina ČEZ ve středních Čechách provozuje. Mělnická malá vodní elektrárna je bezobslužná; s dohledem z Obříství. Na těch dalších – vedle Obříství jde ještě o vodní díla Kamýk, Orlík, Slapy, Štěchovice a Vrané – slouží během svátků na směně dva a více lidí.

I když se na sváteční období nechystají předem plánované práce na elektrickém vedení, do práce musí i někteří pracovníci poruchové služby, provozní elektrikáři, elektromontéři, dispečeři, operátoři call centra a řada dalších profesí souvisejících s dodávkami elektřiny. Právě pro pracovníky ČEZ Distribuce platí, že i když zůstanou doma, budou držet pohotovost na telefonu.

„Splnit nároky na bezporuchový provoz distribuční sítě o vánočních svátcích totiž vyžaduje nepřetržitou připravenost pohotovostních čet, které musí okamžitě vyrazit do terénu a odstranit eventuální poruchy na vedení. Téměř šest desítek jich bude o svátcích dbát na to, aby ve středních Čechách „nezhasly“ vánoční stromečky a televize s pohádkami,“ poznamenal Schnepp. S dodatkem, že pokud by meteorologové ohlásili blížící se nepřízeň počasí, doplní počty lidí v pohotovostním režimu další desítky pracovníků poruchové služby i dispečinku.

Běžnými pracovními dny bude nadcházející období svátků i pro řadu dalších profesí zajišťujících servis přispívající k vánoční pohodě. A zdaleka nejde jen o lékaře, hasiče, zdravotníky, policisty – či třeba pracovníky vodáren, týmů zajišťujících televizní í rozhlasové vysílání, bezchybné fungování internetu nebo mobilních sítí a obsluhy benzinových pump nebo popeláře.