„Projekt si klade za cíl vybudovat u nás laserovou výzkumnou infrastrukturu, která by měla význam pro celou Evropu. Jedná se totiž o zcela nový typ laseru, jenž dosud v dané kvalitě na světě neexistuje,“ vysvětlil Vitula.

Na přípravě laserového zařízení pracují už řadu let špičkoví zahraniční odborníci včetně vědců z České republiky. Vědecké aktivity by zahrnovaly nejenom oblast fyziky, ale výrazným způsobem mohou posunout dál vědy o přírodě a umožní také nové postupy v lékařství, zvláště pak v onkologii a zobrazovacích technikách.

„Rozsáhlé laserové zařízení ELI se stane celosvětově dominantním centrem základního i aplikovaného výzkumu a výchovy nové generace badatelů. Současně bude podněcovat přenos nových technologií do průmyslu,“ přiblížil Jan Vitula a zároveň upozornil na velké příležitosti pro český high-tech průmysl.

Středočeský kraj je ideálním kandidátem z hlediska odborného zázemí, jako jsou vysoké školy a výzkumné ústavy, ale také z hlediska mezinárodní dostupností. Pro oblast by to též znamenalo více pracovních příležitostí.

Projekt nového laseru podporují státy EU a podle slov ředitele Vituly se na jeho potřebnosti shodlo široké spektrum partnerů a budoucích uživatelů napříč celou Unií. Pro ČR tak představuje jedinečnou příležitost postavit se na mapu světového výzkumu v oblasti laserové fyziky.

Jak zmínil server Aktuálně.cz, centra v Kladně a Vestci se budou muset vypořádat s námitkou, že jsou příliš blízko u hranic Prahy, která nemá na dotace ze strukturálních fondů nárok. Zatím se našel kompromis, že vědcizískají ve středočeských obcích zaměstnání a nebudou tam jen dojíždět do laboratoří.

Podle kladenského primátora Dana Jiránka je každé vědecké pracoviště pro město důležité. „Vedle lepších možností pro zaměstnávání to znamená příliv vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří v posledních letech z Kladna odcházeli do Prahy,“ vyjádřil se primátor.