Pozitivní trend je výsledkem nejen restriktivního opatření, ale především motivačního programu. „Prioritou pro nás je zdraví našich zaměstnanců,“ uvedl hlavní důčervencového zákazu kouření personální ředitel Jiří Kolář.

Zákazu předcházelo dotazníkové šetření, které prokázalo, že firmě nepanuje a priori negativní postoj k chystanému kroku. V Linetu přitom před vyhlášenímnetolerance k cigaretám kouřilo přes 40 procent pracovníků.

Zároveň se zamezením možnosti dát si cigaretu ve vnitřních i ve venkovních prostorách nabídl Linet všem kuřákům pomoc při odvykání jejich zlozvyku. Do firmy dochází na konzultace lékařka Kateřina Langrová z České koalice proti tabáku. Praktické rady nabízí i skupina mediků, kteří pravidelně v areálu společnosti rozdávají ovoce. Zaměstnacům je nabízena odvykací náhradní nikotinová léčba, již Linet hradí ze tří čtvrtin celkové ceny. Do antikuřácké kampaně byli zapojeni i nekuřáci prostřednictvím programu Patroni. „Nekuřák-Patron podporuje odvykajícího kuřáka, v těžkých chvílích ho povzbuzuje, aby vydržel nekouřit a překonal chuť na cigaretu,“ upřesnil Kolář. Náhradní nikotinová léčba je součástí nefinančních benefitů pro zaměstnance.