Více než dvě třetiny této částky budou určeny na nákup nových moderních technologií. „Náš obrat roste posledních pět let meziročně téměř o pětinu. Vzhledem k tomu, že tento trend chceme udržet i v budoucnosti, jsou investice do rozšíření kapacit nezbytností,“ uvedl ředitel Linetu Zbyněk Frolík.
Po důkladných analýzách se vedení firmy rozhodlo postavit novou výrobní halu v Čechách. Tato varianta se ukázala jako nejefektivnější vzhledem k vysokým logistickým nákladům spojeným s přepravou objemných lůžek i vzhledem k faktu, že hlavními trhy Linetu jsou zatím stále západoevropské státy.

Zkušební provoz haly by měl být odstartován v listopadu. Pozemní práce byly zahájeny již na konci loňského roku a bylo při nich přemístěno 65 tisíc kubíků zeminy. Nyní probíhá schvalování stavebního povolení na zahájení samotné výstavby. Celková zastavěná plocha nového závodu dosáhne plochy jednoho hektaru. Společně se stávajícími výrobními prostory tak bude Linet disponovat téměř s 2,5 hektaru výrobních ploch.

V budované hale najde v počáteční fázi práci zhruba 60 nových zaměstnanců, zejména na dělnických postech. Linet ale přiznává, že se už dnes potýká s problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků, především v technických profesích.

Pro obyvatele z okolí bude nová hala znamenat další zvýšení dopravní zátěže. Firma naopak zdůrazňuje své dřívější investice do Želevčic, například do výstavby čističky, opravy silnic, kapličky či přívodu plynu. (rob)