„Uplynulý obchodní rok byl významně ovlivněn vyhranými velkými zakázkami v České republice, na druhou stranu ale pro nás negativním vývojem koruny a značnými náklady na rozšiřování sítě zahraničních dceřiných společností,“ uvedl obchodní ředitel Linetu Jan Horák.

Na domácím trhu se Linetu podařilo získat například projekty na klíč pro Fakultní nemocnici Motol za 23 milionů korun nebo pro nemocnici ve Střešovicích za 12 milionů korun. Linet také vybavil Oblastní nemocnici Kolín za 10 milionů korun nebo Domov důchodců Hlinsko za 4,7 milionu korun. Česká republika se tak podílela na obratu téměř 20 procenty.

Celkem 80 procent produkce Linetu směřovalo na export. „Nárůst obratu o 35 procent na 200 milionů korun jsme zaznamenali v zemích střední a východní Evropy, zejména v Rusku a Rumunsku. Skokově rostla například Afrika díky novým trhům a také Střední východ zásluhou plošných projektů v Saúdské Arábii,“ řekl Horák. Klíčovými trhy nadále zůstávají země západní Evropy, které se na tržbách podílely 60 procenty.

Dodávky Linetu dceřiným nebo přímo řízeným společnostem dnes představují zhruba 63,5 procenta obratu. V uplynulém obchodním roce byly založeny společnosti Linet Italia, Linet Sweden a Linet UK. Síť dceřiných společností, kterou doposud představovaly firmy Linet France, španělská Desan Flex a Linet Far East pro Dálný východ, se tak rozrostla na šest. V následujících letech chce Linet v budování přímé obchodní sítě pokračovat a nadále chce rozvíjet perspektivní oblasti Středního východu, Asie a Latinské Ameriky.

V obchodním roce 2008 /2009 plánuje firma růst obratu o 22 procent. Podmínkou jsou kvalitní produkty a dodávky, významnou roli bude hrát i cena z důvodu posilující koruny. Linet v současnosti zaměstnává, včetně zahraničních dceřinných společností, bezmála 600 pracovníků. Firma své výrobky prodává do 75 států světa na všech kontinentech.⋌ (rob)