Odpoledne si eurokomisařka v doprovodu ředitele Linetu Zbyňka Frolíka prohlédla výrobu a poté se zúčastnila neformální diskuse u kulatého stolu s představiteli významných průmyslových podniků a podnikatelských asociací. „Je pro nás vyznamenání, že si při návštěvě České republiky vybrala právě náš závod. Kromě toho je pro nás návštěva významná i tím, že komisařka má na starosti obchod, což se nás bytostně dotýká,“ uvedl ředitel Zbyněk Frolík.

Firma společně s ministerstvem průmyslu a obchodu operativně připravila také krátké diskusní fórum, kterého se zúčastnili i další zástupci podniků a asociací. Se zástupci podniků diskutovala komisařka mimo jiné o dopadech ekonomické krize na jednotlivá odvětví průmyslu, o nutnosti volného obchodu, o potírání ochranářských tendencí a o konkrétních krocích vedoucích k udržení otevřenosti trhů. Eurokomisařka Catherine Ashton přijela do České republiky, aby se v Praze zúčastnila summitu EU – Kanada. Problematika malých a středních podniků je jí velice blízká a osobně se angažuje v jejich podpoře ze strany EU.