Téměř 7300 obyvatel Kladenska je bez práce a neúprosné nůžky mezi počtem lidí evidovaných na Úřadu práce v Kladně a volnými pracovními místy se neustále rozevírají. Tuto nepříjemnou zprávu Kladenskému deníku v úterý sdělil analytik úřadu František Paulík.

Přesně na 7298 dosažitelných nezaměstnaných totiž v regionu připadá pouze 250 volných míst. Ze statistik také vyplynul další nepříjemný fakt, a to, že nezaměstnanost průběžně rostla po celý rok pouze s výjimkou období dubna a května, kdy se pozastavila.

Problém s rostoucí nezaměstnaností už přitom trvá déle než rok, a to od prosince roku 2008, kdy začaly krachovat významné bankovní ústavy a začala tak novodobá hospodářská krize.

„Současný počet volných pracovních míst je historicky zatím nejnižší,“ řekl Paulík. Zároveň s tím však také upozornil, že se jedná pouze o místa, jež eviduje úřad práce, ale ve skutečnosti je nabídek na zaměstnání mnohem více. „Ze všech lidí, které jsme v prosinci z evidence vyřadili, jich 60 procent, přesně 370, odešlo do zaměstnání, a to je dobrý výsledek,“ uvedl analytik.

Vysoký počet nezaměstnaných totiž firmám umožňuje si mezi potenciálními zaměstnanci vybírat a ti tak k získání nové práce musejí sami vyvíjet mnohem větší snahu než jen docházení na úřad práce.

Paulík ale také řekl, že nově nezaměstnaní, tedy ti, kteří byli propuštěni v důsledku krize, nejsou ze skupiny lidí, již by chtěli zneužívat sociální systém, ale jedná se o živitele rodin, kteří jsou v hledání práce velmi aktivní. To také vysvětluje prosincová čísla vyřazených, již odešli do zaměstnání.

Prosincová míra nezaměstnanosti v regionu činila 8,6 procenta a ta tak Kladensko řadí do horší poloviny v počtu nezaměstnaných ve Středočeském kraji. Ještě hůře pak na tom jsou okresy Rakovník, Kolín, Nymburk, Kutná Hora a Příbram. Oproti míře nezaměstnanosti v celé republice, která poslední měsíc v roce byla 9,2, je na tom Kladensko ale stále lépe.

V prognózách vývoje v letošním roce je analytik František Paulík velmi opatrný. „Situace je dost nejistá. Sice se objevují zprávy, že ekonomika se začíná oživovat, ale trh práce na to určitě bude reagovat se zpožděním. Lze tedy přepokládat, že nějakou dobu nezaměstnanost ještě poroste. V důsledku očekávání nových zakázek pro firmy by však mohlo dojít ke zvyšování evidovaných počtů volných míst,“ zhodnotil analytik kladenského úřadu práce.