„Život bez vody si nedovedeme představit, a tak každé přerušení dodávky vody vnímáme velmi citlivě. Proto ve spolupráci s vedením vodáren vznikla myšlenka – nosičů vody," řekl Milan Volf, primátor Kladna a předseda představenstva Vodárny Kladno – Mělník (VKM).

„Myšlenku nosičů vody jsme ihned podpořili. Mohou být další z řady služeb, kterou svým zákazníkům nabízíme," sdělil Jakub Hanzl, generální ředitel SVAS. „Naše představa byla oslovit studenty středních škol, které s námi spolupracují. Pro letní prázdniny jsme však využili zájem dětí – studentů našich zaměstnanců. Zda budeme využívat nosičů vody i nadále, záleží na ohlase našich odběratelů," dodal.

Nosiči vody se stalo patnáct studentů u sedmi voznic náhradního zásobování. Po dobu odstávky si přišlo pro vodu k cisternám přibližně 250 obyvatel. Z toho jich téměř 230 požádalo o pomoc při napouštění do přinesených nádob a 40 využilo nosičů, aby jim nádoby s vodou dopravili ke vchodu domu.

„Jedná se o prospěšnou činnost, kdy mladí mohou pomoci starším nejen s natočením vody, ale i podáním různých informací o odstávce. Pro nás, nosiče u cisterny v Norské ulici, to byla zajímavá zkušenost i v tom, že jsme mohli s lidmi komunikovat, poradit jim cestu, když bloudili a hlavně, když si chtěli popovídat. Jeden muž se u nás zastavil celkem třikrát a vždy měl nová témata k diskusi. Pokud budou vodárny v této službě pokračovat, určitě se znovu přihlásím," poznamenal šestnáctiletý nosič Jakub Bauer.

Odstávka vody 1. července byla čtvrtou a poslední etapou akce společnosti VKM – výměny šoupat (uzávěrů) na vodovodních řadech v Kladně. Dotkla se 4621 odběratelů. VKM vynaložila na výměnu celkem 2,5 mil. korun.