Také 53. místo v celosvětovém žebříčku, respektive 25. místo z 31 v evropském žebříčku vnímání korupce ve veřejném sektoru vydávaného mezinárodní organizací Transparency International hovoří samo za sebe.

Boj s korupcí patří sice k prioritám současné vlády, ale situace se nezlepší bez přispění samotných firem. 

„Odpovědné jednání firem je v dnešní době významným ukazatelem stavu podnikatelské kultury. Stále více podniků si to uvědomuje a společenská odpovědnost nebo compliance už pro ně nejsou neznámými pojmy. Proto velmi vítáme projekt jako Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a společnosti za jejich morální kvality a etické jednání vůči nejširšímu okolí jejich firmy," řekl výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

V poslední době silně roste zájem o CRS a compliance také mezi členy komory. „V květnu 2013 jsme vytvořili pracovní skupinu zabývající se uplatňováním konkrétních strategií CSR ve firmách. Pro zájemce z řad našich členů organizujeme několikrát do roka setkání, kde mohou diskutovat o tématech souvisejících se CSR," dodal Bernard Bauer.

Setkání probíhají formou pracovní snídaně v prostorách jedné členské firmy, která zároveň prezentuje konkrétní příklad vlastních aktivit v oblasti CSR.

Praktické zkušenosti z oblasti CSR

Dosud se uskutečnilo šest setkání, která měla u členských firem velmi pozitivní ohlas. Hovořilo se například o integraci společenské odpovědnosti do hlavní činnosti firmy a o tom, jak může sociální angažovanost prokazatelně vést k větší identifikaci zaměstnanců s firmou.

Diskuze o compliance a integritě ukázala, že mezinárodní programy musí být přizpůsobeny rámcovým podmínkám hostitelské země. Členové pracovní skupiny CSR diskutovali také o ochraně životního prostředí a odpovědnosti za výrobek, o právních a daňových aspektech opatření CSR nebo zapojení zaměstnanců firmy do aktivit CSR.

„Ryze praktická a aktivní výměna zkušeností byla velmi intenzivní a produktivní," řekla ředitelka společnosti HPCG Lenka Hlavatá, která se setkání pracovní skupiny CSR pravidelně účastní a současně je pořadatelem ocenění Český Goodwill. „Přispívá k tomu, že se účastníci mohou navzájem učit, nacházet nové nápady a především jednat," dodala Hlavatá.

Stále se objevují nové náměty k diskuzi, jako například corporate citizenship nebo reporting. Nejen ty se stanou předmětem dalších setkání pracovní skupiny CSR.

Záštita nad oceněním Český Goodwill

„Velice mě proto těší, že ČNOPK letos opět převzala záštitu nad naším projektem ocenění pro firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, Český Goodwill," uzavřela Hlavatá.

Český Goodwill 2015 se dále koná pod záštitou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ministra zemědělství Mariana Jurečky a I. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jaroslavy Jermanové. Nad transparentním průběhem celého projektu dohlíží certifikační autorita TÜV SÜD Czech.

Máte-li i vy ve svém okolí firmu, která vyniká svou odpovědností vůči společnosti, můžete ji ještě letos nominovat na ocenění Český Goodwill. Lhůta pro nominace končí již 30. června 2015!

Česko-německá obchodní a průmyslová komora• V Česku působí od roku 1993.

• Má zhruba 630 členů, k nimž patří i největší němečtí investoři a mnohé významné české firmy.

• Pečuje o navazování a prohlubování kontaktů mezi podniky z obou zemí a zastupuje zájmy svých členů při jednáních s politickými a veřejnými institucemi.

• Prostřednictvím dceřiné společnosti AHK Services poskytuje poradenství pro investory při vstupu na český a německý trh a nabízí rozsáhlé služby pro firmy.

Čtěte také: Nominace na ocenění Český Goodwill se uzavřou již 30. června