Ačkoli se průměrná mzda meziročně zvýšila o 1718 korun (v podnikatelské sféře o 2017 a v nepodnikatelské o 645 korun), tedy o osm procent, vzhledem k inflaci a růstu cen ale reálně vzrostla jen o 1,1 procenta. Tohoto průměru však bylo dosaženo zejména díky podnikatelské sféře, kde reálná mzda vzrostla o 2,3 procenta. Zaměstnanci v nepodnikatelské sféře jsou na tom hůře. Jim reálné mzdy poklesly o 3,6 procenta.

Například podle odboráře z Kabla Kladno Václava Hajného se průměrná mzda v podniku pohybuje zhruba na hranici 22 000 korun. Záleží prý samozřejmě na tom, do které z 21 stanovených tarifních tříd ten který pracovník spadá. „Loni jsme se s vedením firmy dohodli na kolektivní smlouvě garantující šestiprocentní růst platů. Zvýšení bylo ze strany zaměstnavatele dodrženo,“ řekl Kladenskému deníku Hajný.

Středočeské vodárny výši průměrných platů nezveřejňují. „Na základě podepsané kolektivní smlouvy činil průměrný nárůst mezd v letošním roce oproti loňsku šest procent,“ sdělila pouze mluvčí společnosti Lenka Kozlová.

O něco více si polepšili zaměstnanci Strojíren Poldi. Zdejší odbory se s vedením firmy dohodly v kolektivní smlouvě na letošním osmiprocentním růstu mezd. Pracovníkům jsou navíc vypláceny každý měsíc bonusy ve výši devět set korun, pokud v uvedeném období nestráví u lékaře déle než dvě hodiny. Za každý den nemoci je jim tento bonus krácen o tři sta korun.

„Otázku výše mezd a mzdového vyjednávání považujeme za privátní záležitost společností a jejich zaměstnanců, a proto tyto údaje nezveřejňujeme,“ řekla už před časem Kladenskému deníku mluvčí sdružení KEB Kladno Markéta Čapková.

Průměrná mzda ve společnosti Poldi Hűtte činí 26 549 korun. „Například odborníci v dělnických profesích tuto částku přesahují,“ poznamenal personální ředitel společnosti Zdeněk Štěpánek. Podle jeho slov firma letos po loňském zkušebním období spustila motivační systém spočívající v tom, že zaměstnanci při lepším plnění přesně stanovených ukazatelů dostávají i vyšší mzdové ohodnocení.

V Oblastní nemocnici Kladno byl základní plat oproti loňsku zvýšen o pět procent. „Navíc od Nového roku přibyla zaměstnancům tisícikoruna hrubého z peněz, vybraných od pacientů na poplatcích. Střední personál, tedy sestry a laboranti, pobírají nyní průměrně 24 098 korun, nižší personál, sanitáři a ti, kteří pracují pod dohledem, mají 15 445 korun, přičemž obě částky jsou uvedeny jako hrubá mzda.

Celorepublikovým ukazatelům se blíží platy zaměstnanců kladenské radnice, když dosahují průměrné částky 23 188 korun. Loni to bylo 22 947 Kč, což vzhledem k inflaci není pro úředníky velký důvod k radosti.

„Ukazatel průměrné mzdy je jenom číslo, které o ničem nevypovídá. Spousta lidí má mnohem méně než je průměrná mzda a jiní naopak pobírají více. Je to jen statistika,“ soudí o výpočtech ČSÚ například Ludmila Rosolová z Kladna.