Za výsledkem však stojí stejně jako u ostatních podniků celý tým obklopující zřizovatelku školy.

Tu založil její otec v Kladně v roce 1992, postupně vznikly další pobočky v několika městech. Nyní má 1. KŠPA několik desítek zaměstnanců a přibližně pět set studentů. K dispozici je prezenční i dálkové studium.

Hana Skallová byla oslovena pořadateli soutěže na základě splnění kritérií. Podnik musí být vybranou ženou plně vlastněn a musí obstát ve finanční analýze, kterou dělají pořádající agentury. Čtvrtý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek byl vyhlášen prvního listopadu.

Na slavnostní večer byly pozvány zástupkyně 34 firem, Hana Skallová měla v tomto výběru tři své školy. Posuzovány byly ekonomické a finanční ukazatele, což tvořilo sedmdesát procent hodnocení. Zbytek zastupoval společenský přínos, který hodnotila porota, v níž seděla například Dana Bérová.

„Umístění v soutěži může být impulzem k podnikání pro další ženy a dokazuje to, že není třeba mít tak ostré lokty,” dodala Skallová. Kladenská 1. KŠPA se snaží, aby předměty vyučovali lidé, kteří prošli praxí. Studenti se mají naučit řešit praktické úkoly pomocí takzvaného problémového vyučování, kde se musí vyrovnat s řešením konkrétních úkolů. „Když jsem na vysoké škole chvíli pracovala pro zahraniční společnost, nemohla jsem za sebe najít náhradu schopnou rovnou fungovat v praxi. To mě přivedlo na myšlenku vlastní školy,” vysvětlila Skallová.

Na 1. KŠPA lze studovat obory podnikatelské, ekonomické a informační technologie. Plánované je otevření poptávaných oborů reklamní grafika a sportovní management.