„Jedním z největších životních štěstí člověka je, když má zaměstnání, které ho baví. Když u nás ve firmě přijímáme nového zaměstnance, dáváme mu dotazník, kde vyplní, jakou by si představoval mít pracovní dobu, jakou mzdu, co by chtěl v životě dělat. Pro firmu je dobré, když je zaměstnanec spokojený a jsou naplněny jeho představy. Podobné je to i u dětí. Také ony by se měly po základní škole vydat cestou, která naplní jejich představy a ne jen představy jejich rodičů," říká František Jirků.

V představách mnohých lidí je, že nemít vyšší vzdělání kredit člověka snižuje. Jaký je na to váš názor?
V současnosti to pozbývá významu. Na rodiče velmi působí, že do základních škol chodí lobbovat zástupci těch středních a říkají: „Vaše dítě u nás bez problémů udělá maturitu." Do mnohých škol se nemusí dělat přijímací zkoušky. Na to pak mnozí rodiče slyší. Je to pochopitelné, každý chce mít své potomky co nejlépe zajištěné. Ale ne vždy to, co si přeje rodič, musí být v konečném důsledku pro dítě nejlepší.

Proč by výuční list měl být pro dítě lepší než maturita?
O dobré odborníky, absolventy učilišť a středních škol technického směru bude velký zájem. Je jen otázkou několika málo let, kdy lidé v předdůchodovém a důchodovém věku, kteří mnohé profese zastávají, skončí třeba kvůli tomu, že pozbudou daňových úlev. Odejdou a bude je potřeba nahradit novými mladými lidmi. Týká se to třeba oboru obráběč kovů. Už nyní nastává doba, kdy dochází k obnově popularity řemesel.

V Kladně se v posledních letech konala prezentační akce kladenských škol a učilišť. Podle dostupných informací se další ročník už konat nebude. Myslíte si, že se jednalo o potřebnou aktivitu?
Zcela určitě. Bylo dobré, když se zde učiliště prezentovala a děti se s jejich nabídkami seznámily.

Jak se v podpoře učňovského školství angažuje Okresní hospodářská komora Kladno?
Prostřednictvím přímé práce s žáky, jejich rodiči, výchovnými poradci a učiteli chceme motivovat děti ke studiu odborných škol a podpořit volbu povolání z oblasti technických oborů a řemesel. Jednali jsme s krajským úřadem, zástupci Kladna, Slaného či krajské hospodářské komory. Uskutečnili jsme schůzky s řediteli kladenských a slánských základních škol a středních odborných škol. Výsledkem je vytvoření projektu na podporu technického vzdělávání, ve kterém se chceme zaměřit na žáky sedmých až devátých tříd, stojících před rozhodnutím o volbě svého povolání. Projekt reaguje právě na velký pokles zájmu dětí o technické vzdělávání, nevyvážené rozložení uchazečů o zaměstnání na trhu práce, poptávku zaměstnavatelů o kvalitní absolventy těchto oborů.

Co je praktickou náplní zmíněného projektu?
Třeba umožnit dětem absolvovat exkurze v různých podnicích a firmách. Zvýšit základní vědomosti dětí, ježé mnohdy ani neví, jak opracovávat dřevo nebo pilovat železo. A také apelovat na rodiče, aby učební obory a střední školy technického směru nezavrhovali. Absolventů, kteří poměrně lehce získali v humanitně zaměřených školách maturitu, je přetlak.

Co je potřeba v tomto směru dále dělat?
Chybí například prezentace firem. Stále přežívá představa, že ve fabrikách je nepořádek, špína a špatné životní prostředí. To se ale mění. Dobrých pracovních výsledků lze dosáhnout jen v příjemném prostředí a mnoho společností si to už uvědomuje.

Jaké kroky v podpoře učilišť a škol podniká vaše firma?
Udělali jsme u nás například krátkodobou stáž pro učitele středních odborných škol, které mají ve své nabídce obory, jimiž se zabýváme. Debatovali jsme při této příležitosti také nad tím, co žákům pro praxi chybí.

Vnímáte jako zakladatel úspěšné firmy, že je dneska i přes dost velkou míru nezaměstnanosti problém sehnat kvalitního pracovníka?
Problém to je. A nejsou to jen mé zkušenosti. Nechci to bagatelizovat, ale mnozí z těch, kteří jsou evidováni v úřadu práce, jsou dlouhodobě nezaměstnatelní. Kvalitní lidi žádný zaměstnavatel svévolně nepropustí. Další problém je, že přijmete absolventa, jenž se rok zaučuje, investujete do něj prostředky a čas, posíláte ho na školení, a on pak odejde jinam. Proto by už ze škol a učilišť měli chodit lépe vědomostně a řemeslně vybavení absolventi. Nyní mnohým chybí i naprosté základy. Ale to je celý komplex problémů.

Jak by se tedy rodiče měli rozhodovat?
Měli by dítě dát na obor, který ho skutečně bude bavit. Pak se dostaví odpovídající výsledky. To je podle mě velmi důležité. Za druhé je potřeba si uvědomit, na co dítě má a na co už nestačí. Jestli je schopné absolvovat střední školu tak, aby z ní vyšlo jako kvalitní člověk. Za třetí je nutné zvážit, jaké využití studovaného oboru bude v budoucnosti. Nemůžu samozřejmě rodičům radit, ale uvedená tři kritéria vidím jako stěžejní. Není nic ponižujícího na tom, že dítě nedosáhne vyššího vzdělání, protože ve firmách závislých na hospodářských výsledcích, se rozhoduje, zda je člověk dobrým nebo špatným ve svém oboru.

František Jirků

65 let
Předseda Okresní hospodářské komory Kladno. Zakladatel a jednatel kladenské společnosti zabývající se bezpečnostními systémy, informačními a komunikačními službami, výpočetní technikou nebo průmyslovou elektronikou. Je ženatý, má syna, který rovněž pracuje jako jednatel ve firmě, nevlastní dceru a tři vnoučata. Mezi jeho koníčky patří práce a motorismus.