Společnost Linet ze Želevčic u Slaného, přední světový výrobce zdravotnické techniky, otevře od září vlastní mateřskou školu. Firma má na 530 kmenových zaměstnanců, jimž se tímto krokem snaží nabídnout další benefit a zároveň je dlouhodobě motivovat.

Na projekt získala společnost dotaci několika milionů korun z evropských fondů v rámci operačního programu Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Předškolní zařízení s celodenním provozem, které se nachází přímo v areálu firmy v Želevčicích, bude mít kapacitu až 42 dětí. Místo v něm najdou nejen potomci zaměstnanců, ale i zájemci z okolí Slaného.

„V předběžném průzkumu jsme zjistili, že sedmaosmdesát oslovených pracovníků má o zmíněný benefit zájem a hodlá své dítě do firemní školky umístit,“ řekla personální ředitelka Vladimíra Michnová.

Důvody pro vznik školky byly zřejmé. Vedle motivace stávajících zaměstnanců jde o to, přilákat nové kvalitní pracovníky, podpořit potenciál rodičů na mateřské či rodičovské dovolené a zapojit je do pracovního procesu.

„Dlouhodobě podporujeme trend zaměstnávání matek, které mají zájem pracovat i po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené na částečný úvazek. Předškolním zařízením tuto možnost výrazně posílíme a zároveň rodičům umožníme mít dítě nablízku. Navíc toto předškolní zařízení může v omezeném počtu sloužit i pro nejmenší školáky našich zaměstnanců jako družina v odpoledních hodinách,“ doplnila Michnová.

Linet tak reaguje na celosvětový trend, kdy se zaměstnavatelé dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. V případě odchodu ženy na mateřskou dovolenou vznikají společnostem další podstatné náklady v souvislosti s hledáním nového zaměstnance a jeho zaškolováním.

Vzhledem k věkovému průměru zaměstnanců společnosti ze Želevčic, jenž je 35,5 roku, bude školka z převážné většiny zaplněna dětmi kmenových pracovníků. „Přesto jsme se rozhodli volné kapacity školky nabídnout i pro veřejnost, a to na celé tři roky předškolní docházky,“ oznámila personální ředitelka.

Školka zahájí provoz po prázdninách a rodiče mohou přihlásit své děti od dvou do šesti let věku. Zařízení bude fungovat ve zcela nových a moderně vybavených prostorách přímo v závodě. Součástí projektu je i dětské hřiště v blízkosti objektu. Školka bude otevřena celoročně ve všední dny od 6 do 18 hodin.

„Chceme tak zabezpečit, aby tohoto benefitu mohlo využít maximum zaměstnanců,“ uvedla Vladimíra Michnová. Nyní se o místo ve školce se mohou ucházet ještě i zájemci z okolí.