Příkladem spolupráce je i současný projekt týkající se balicích linek, které se dosud spoléhaly především na zkušenosti a znalosti operátorů. S pomocí umělé inteligence se rozvíjí koncept flexibilních výrobních linek. Díky tomu je možné lépe reagovat na potřeby trhu a sezónnost výroby.

Optimální nastavení

S pomocí umělé inteligence je podle vědeckého ředitele institutu Vladimíra Maříka možné řešit úlohy, s nimiž se operátoři na linkách vypořádávají na základě dlouhodobých zkušeností, takzvaně podle citu.

„Strojové učení analyzuje data proudící z výrobních strojů a hledá optimální nastavení pro každou z obrovského počtu možných kombinací,“ vysvětlil problematiku profesor Vladimír Mařík.

close Umělá inteligence usnadňuje v kladenské továrně práci na výrobních linkách. info Zdroj: společnost Lego zoom_in Umělá inteligence usnadňuje v kladenské továrně práci na výrobních linkách.

Na základě zkušeností získaných během tříměsíčního testovacího období se potvrzuje, že toto řešení ušetří třicet procent operátorského času. Operátoři v rámci zkušebního projektu zastávají spíše dohledovou funkci a na nastalé mimořádné situace jsou upozorňováni pomocí nově vyvinuté mobilní aplikace. Ta ukáže konkrétní problém a zároveň souhrnně reportuje data. Není třeba, aby byl operátor stále přítomný na lince, řeší konkrétní úkoly tam, kde je aktuálně třeba.

Rozšíření do dalších továren

Díky úzkému propojení s výrobou mohou v továrně nápady vědců a inovace testovat přímo v provozu. „Získáme tím nejen reálnou zkušenost, ale také zpětnou vazbu přímo od kolegů operátorů. Jejich znalosti do celého projektu přináší velmi praktický pohled a expertízu, kterou nelze jinak nasimulovat. Kladenská továrna je inovačním centrem pro celou skupinu Lego, takže funkční řešení, která v Česku vyvineme, se budou postupně rozšiřovat do dalších továren po celém světě,“ popsal Josef Novák, ředitel týmu inovací společnosti Lego.

Projekt prošel na konci března spěšně schválením top managementu a bude letos nasazen do pilotního provozu ve výrobních závodech LEGO v Kladně a Číně a v příštím roce v Mexiku a Maďarsku.