V Česku bude ekologizace uvedeného typu kotlů provedena v Kladně vůbec poprvé. Zakázka má hodnotu přibližně st o milionů korun.

„V podpisu smlouvy spatřujeme další počin v ekologizaci našeho provozu. Pro Kladensko a jeho obyvatele to znamená, že emise snížíme 
o rok dříve, než začnou platit nové směrnice Evropské unie nařizující pokles ze čtyř set miligramů na kubík spalin na dvě stě miligramů," informoval generální ředitel a jednatel Alpiq Generation (CZ) Milan Prajzler.

Elektrárna v současnosti provozuje dva fluidní kotle, moderní třetí, který už bude odpovídat emisním limitům, je právě před dokončením. Letos v květnu byl na konci topné sezony odstaven zastaralý teplárenský kotel na černé uhlí, jehož opětovné spuštění se už podle Prajzlera nepředpokládá.

Spolupráce mezi firmami Alpiq Generation (CZ) a Alstom je dlouhodobá. Právě brněnská společnost na přelomu tisíciletí dodala do Kladna dva fluidní kotle, které budou nyní modernizovány.

Generální ředitel Milan Prajzler se prostřednictvím médií po podpisu kontraktu omluvil všem obyvatelům Kladna, kteří byli v minulých týdnech zatíženi zvýšenou hlukovou zátěží způsobenou najížděním nového kotle do provozu. „Už by se to opakovat nemělo," řekl Prajzler.