Odečtvrtka do sobotymohli zájemcinavštívit veletrh škol, letos poprvé spolu s prezentujícími se firmami pod názvem Veletrh technických oborů.

Proč tento název? Jistě se setkáváte v médiích i v denním životě s problémem nedostatku kvalitních řemeslníků. „Na tomto novém typu veletrhu se prezentují všechny střední odborné školy technického zaměření a odborná učiliště z našeho okresu, včetně jedné mimookresní, které právě tyto odborníky vychovávají,“ uvedla ředitelka Úřadu práce v Kladně Lenka Staňková. „Uvidíte zde také přední zaměstnavatele z regionu, kteří mají velký zájem právě o absolventy uvedených škol. Představí vám nejen svůj výrobní program, ale i možnosti dalšího profesního růstu svých zaměstnanců, včetně výhod, které jim poskytují,“ sdělila ředitelka.

Školy a učiliště, jež se na veletrhu představují, jsou připraveny zvyšovat kvalifikaci i dalším zájemcům, nejen tedy žákům – absolventům základních škol, ale i těm, kteří již dávno ze školních lavic vystoupili. „Mají ve svých programech zařazenu i distanční formu vzdělávání určené těm, kteří potřebují získat příslušnou odbornost a již mají uzavřen pracovní poměr nebo hodlají zahájit samostatnou výdělečnou činnost v daném oboru,“ řekla Lenka Staňková.

„Závěrem všem přejme, aby se tento veletrh stal setkáváním teorie a praxe. Dobrým počinem pro orientaci v nabízeným oborech vzdělávání a v možnostech budoucího uplatnění. Přejeme vám, abyste si dobře vybrali a nastoupili tu svou správnou cestu a v budoucím zaměstnání našli plné uplatnění všech znalostí získaných studiem,“ doplnila ředitelka.


Jak důležité je vzdělání pro uplatnění se na trhu práce je zřejmé z níže uvedených statistických dat v tabulce.

Nejúspěšnější studijní a učební obory:

Obor Název Úspěš. ukonč. studium
KKOV oboruve školním r. 2006/2007;
bydliště v okr. KL
2647M002 výpočetní technika 25
2644M001 automatizace 24
3742M001 provoz, organizace a ekonomika pošt23
3652H001 instalatér, instalatérské práce 22
6641L008 provoz obchodu 22
6441L524 podnikání v oborech 22
2651H002elektrikář, elektrotechnické práce 17
6552E001 kuchař, kuchařské práce 15
2954H002 cukrář, cukrovinkář 13
2641L501 elektrotechnika 13
2343L506 strojírenská výroba 13
3158H001krejčí, krejčovské práce 12
3344L502stavební provoz 11
3356H001truhlář, truhlářské práce 11
6341L512 ekonomika a podnikání 10
2351H001 zámečník, zámečnické práce 9
2953H001 pekař, pekařské práce 9
3664H001 tesař, tesařské práce 8
2351E005 zámečník, zámečnické práce 8
3359E001 čalouník, čalounické práce 8
2361H001lakýrník, lakýrnické práce 7
3356E004truhlář, truhlářské práce 6
3667H001 zedník, kamnář6
2941L502 potravinářství 6
7861D001 tříletá praktická škola 5
7541N002 sociální činnost 5
3667E001zedník, kamnář 4