„K tomuto kroku jsme přistoupili loni o prázdninách, které se vyznačovaly tropickými teplotami s nedostatkem vláhy. Zvěř tak neměla možnost se napít ve svém přirozeném prostředí," řekl Václav Jásek, vedoucí střediska Dálkovod Mělnická Vrutice.

„Podařilo se nám společně s dalšími společnostmi hospodařícími na území jímacího území vody pro Kladensko a Mělnicko vybudovat tři napajedla. To, že zvěř si k nim našla cestu dokládají nejen stopy kolem vodních ploch, přítomný bohatý vodní život, ale i záznamy z fotopastí," sdělil Václav Jásek.

„Může se zdát, že i když letošní prázdniny jsou na srážky bohaté, v lesích se deště významně neprojevují, hrabanka je suchá a kaluže rychle vysychají," uvedl Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Protože jímací území je dlouhé přes devět kilometrů a nachází se zde spousta zvěře, rozhodly se Středočeské vodárny vybudovat další napajedla. Mám radost z toho, že naši zaměstnanci nejen aktivně vytipovávají místa pro další napajedla, ale se i snaží, aby se napajedla svým vzhledem stala přirozenou součástí okolního prostředí," vysvětlil Pavel Pobříslo.

„V letošním roce se další dvě napajedla vybudovala za spolupráce Mysliveckého sdružení Řepín – Živonín a poslední dvě v poslední době vznikla mimo Řepínský důl u Hostína," vysvětlil na závěr Václav Jásek.

Středočeské vodárny jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav.
Společnost zásobuje pitnou vodou téměř dvě stě osmdesát tisíc obyvatel.