Jelikož tři předchozí pokusy na prodej podniku zkrachovaly, přichází nyní ke slovu dražba elektronická. Její proces je o poznání přísnější, ale aukce se můžete zúčastnit doma v obýváku pouze prostřednictvím počítače. Zájemce musí však tentokrát složit dražební jistotu ve výší 90 milionů korun, o které může oproti dosavadním zvyklostem však klidně přijít. Je to pojistka proti záměrnému maření prodejního procesu.

Na exkurzi do prostor fabriky se vydal ve středu také Kladenský deník. Na vlastní oči jsme tak mohli poznat, jak opuštěný a travou obrostlý podnik dnes vypadá, kde výheň kovárny dávno vyhasla. Přestože pro laika to je pohled neutěšený, kdy to v potemnělých výrobních halách vypadá spíše jako v muzeu, zasvěcení tvrdí, že Poldovka má šanci na svůj comeback. Stačí prý, zjednodušeně řečeno, jen zapnout elektřinu a poslat dělníky do práce.

„Stav Hutě Poldi je z potenciálního pohledu rozjetí výroby velmi vážný, ale ne beznadějný. Pokud se najde někdo s dostatkem finančních prostředků, nejen na koupi. To je pouze třetina částky, kterou bude zapotřebí investovat. Je potřeba také dostatek nadšení a odvahy. Úspěšný bude dále pouze ten, kdo dokáže sehnat pracovníky. Ti, kteří uměli stěžejní profese, ať už ocelářské nebo kovářské, jsou dnes vesměs v důchodovém věku anebo v předdůchodovém. Bude to velmi složité, jelikož konkurence na trhu práce je obrovská,“ zdůrazňuje někdejší personální ředitel Poldi Zdeněk Štěpánek, který ve firmě působil 47 let. „Hutní průmyslovka v Kladně už není, učiliště také ne. Bude se muset vytvořit systém, kdy zkušení sice sami už nepodají takové výkony, ale zaškolí mladé lidi. Byl bych proto velmi opatrný, že by se podnik mohl rozjet v řádu měsíců," soudí Štěpánek. Nový majitel bude proto muset personální situaci řešit například i pomocí zahraničních pracovníků.

Podnik Poldi Kladno se dražil celkem třikrát. Poprvé byl vydražen 12.4.2018 za 261 milionů korun vydražitelem Compagnia del mediterraneo Steel, v první opakované dražbě konané dne 27.6.2018 byl vydražen za 251 milionů korun vydražitelem Warhols Hold a v druhé opakované dražbě konané dne 30.8.2018 byl vydražen za 256 milionů Kč vydražitelem Elaria Group. Všechny tři dražby zmařili vydražitelé tím, že ve stanovené lhůtě nedoplatili cenu dosaženou vydražením.