„Vybrané finanční prostředky jsme chtěli poskytnout tam, kde jsou zapotřebí nejvíce. Po konzultaci se zástupci kraje jsme se rozhodli pro tyto dvě obce,“ sdělila personální ředitelka firmy Vladimíra Michnová.

Sbírku iniciovali samotní zaměstnanci, kteří se ve prospěch lidí postižených povodní vzdali svých hodinových mezd.

Jeseník nad Odrou ležící 14 km západně od Nového Jičína zasáhla blesková záplavová vlna v noci z 24. na 25. června letošního roku. Při povodni vyvolané sérií prudkých a vydatných lijáků zde zemřeli tři lidé a velká voda napáchala v obci fatální škody. Slikvidací následků pomáhají místním vojáci a materiální a věcná pomoc sem směřuje z celé České republiky.

Podobný osud mají i Bernartice u Javorníka. V obci sice povodeň nevzala žádný lidský život, za to zde přišly desítky rodin o střechu nad hlavou. Demolice staticky narušených domů tu pokračují i několik týdnů po ničivé záplavě.

Charitativní aktivity výrobce nemocničního zařízení ze Želevčic mají kontinuální charakter a jsou zaměřeny převážně do oblasti zdravotnictví a sociální péče. Firma například spolupracuje při pravidelné akci Primátorský den solidarity v Liberci nebo je tradičním sponzorem hlavní ceny projektu Nemocnice roku. Elektricky polohovatelná lůžka či speciální vybavení z výrobkového portfolia společnosti získala jako dar řada českých nemocnic i pečovatelských ústavů.