Zatímco u již sklizených plodin zemědělci očekávají minimální ztráty, u jiných vyvolává sucho obavy o výnosy. Nejvíc se to prý projeví na úrodě cukrovky, kukuřice či brambor. Největší problém představují vedra a nedostatek vláhy pro pěstitele plodin, jejichž sklizeň nastane až na podzim.

„Situace je docela kritická. Vedra budou mít negativní vliv na výnosy kukuřice a cukrovky. Zejména se teď bojíme nedostatku kukuřice na siláž a celkového snížení kvality zrn," prohlásil Jaroslav Linhart z družstva AGROS Vraný. Situaci by podle něj nezlepšilo ani ochlazení či pravidelné deště. „Na některých místech už jsou škody nevratné. Teď bude záležet na tom, jak dlouho sucha vydrží nebo jestli se počasí umoudří. Škoda bude každopádně velká," dodal Linhart.

Horka letos udeřila intenzivně, ale pozdě. To znamená, že na plodiny jako ozimý ječmen, který už zemědělci sklidili, neměla negativní vliv. U ozimé pšenice a řepky zemědělci očekávají také minimální ztráty. „Tyto plodiny dostaly vláhu v potřebný čas a pak došlo k postupnému přirozenému dozrávání. Až těsně před sklizní přišlo prudké dosušení. Mnohem horší ztráty u těchto plodin máme, když sucha přijdou někdy v červnu. Potom zaschne celá rostlina a opadají odnože," uvedl jednatel zemědělského podniku AGRA Řisuty Jan Vicenec.

Za pravdu mu dávají i jiní. „Letošní sucho přišlo později, takže jeho důsledky by u řepky ozimé a obilnin neměly být fatální. V případě pšenice ozimé se pak očekává její lepší kvalita vlivem absence vlhka před sklizní," vysvětlil Jan Uhlík z odboru rostlinolékařské inspekce ministerstva zemědělství.

Sucho může některým plodinám v určitém ohledu i prospět. „U obilnin se v závěru vegetace objevily jen slabé výskyty černí a fusarióz v klasech. Obecně platí, že sucho omezuje rozvoj chorob. Zároveň ale podporuje výskyt škůdců. Letošní suchá a mírná zima měla například za následek zvýšený výskyt mšic v porostech polních i okrasných kultur," dodal Uhlík. Výraznější škody na úrodě se podle Uhlíka ve Středočeském kraji neočekávají, ale budou nižší celkové výnosy.

„Loňská sklizeň byla vysoce nadprůměrná, takže dopady letošního sucha by neměly být tak výrazné, aby ovlivnily situaci na trhu. U dosud vegetujících porostů cukrovky, brambor, kukuřice a pícnin však zřejmě dojde k výraznějšímu propadu produkce," uzavřel Uhlík.
Kvůli horkům museli zemědělci zavést speciální opatření i v živočišných chovech. „Horkem všechna zvířata strádají. Je málo pastvy, ovce dokrmujeme senem. Chuť k jídlu ale mají stejně až k večeru. Základem je, aby měly hodně vody. My tu naštěstí máme rybník, kam se v největších vedrech stahují," vysvětlil Slavomír Gloza z farmy Ovčí stezka nedaleko Makotřas .

Ještě těžší práci mají chovatelé prasat. „Prase nemá žádné vnitřní chlazení, musí se chladit zvenku. Nepouštíme je proto ven na přímé slunce a ve vepříně máme neustále zapnuto několik ventilátorů, kterými je ochlazujeme. Samozřejmě jim také poskytujeme mnohem více vody," uvedl pracovník Miroslav Brůna z AGRA Řisuty.

I zde počítají zemědělci se ztrátami. „Naštěstí se nám nestává, že by docházelo k úhynům. Období veder pro nás spíše znamená méně nových přírůstků. Při připouštění může dojít až ke třicetiprocentnímu úbytku březích prasnic," vysvětlil Jan Vicenec. Autor: Tadeáš Burger