„Statek a pole patřily od nepaměti vždycky Novákům. Otec, coby třídní nepřítel, byl pět let zavřený v jáchymovském kriminálu a když se vrátil domů nemohl pracovat v místním družstvu. Bylo mu řečeno, že by narušoval socialistickou morálku. Přesto získal umístěnku ve státním zlonickém statku. Jako nejlepší pracovník se dostal za odměnu do Sovětského svazu,“ zavzpomínal Petr Novák.

„Otec se nikdy netajil svými názory. Naštěstí statek jsme opustit nikdy nemuseli. I já pracoval ve zlonickém statku jako kovář a opravář do devadesátého roku. V tomto roce jsme začali znovu hospodařit už na svém. Celé tři roky jsme se tahali v restituci o to, co nám vždy náleželo,“ doplnil zemědělec.
Začátky nebyly jednoduché. Obdělávali čtyřicet hektarů s jedním pomocníkem, se třemi kravami a traktorem Zetor 40. Z těžkých začátků se vyklubala moderní farma s klasickou zemědělskou výrobou.

Sedmnáct let změnilo hospodaření rodinné farmy Nováků k nepoznání. To je jen hrubý výčet - 70 zaměstnanců, 650 dojnic, 1200 kusů skotu, 300 prasnic, výměra 2500 hektarů a moderní mechanizace. Stádo holštýnského černostrakatého plemene potvrzuje úspěšnost v užitkovosti. Ta se příliš nevymyká z celorepublikového vysokého průměru. Dnes mají kolem osmi tisíc litrů mléka na krávu ročně, ale mají rekordmanku, která nadojí 13 200 litrů mléka za rok. Zemědělskou výrobu ale doprovázejí i problémy, tak zvané byrokratické.

„Jsem svobodný sedlák ve svobodné zemi, ale ta svoboda je bohužel hodně ohraničená byrokratickými nařízeními, doslova nesmyslnými. Největší křivda se stala, že byl zdevastovaný a zničený zemědělský stav. Abychom mohli společně problémy týkající se soukromého zemědělství řešit, vznikla Asociace soukromého zemědělství Slánska, jejímž jsem předsedou. Na první setkání soukromníků přišlo šest set lidí, ale jsou i schůze, kdy přijde deset lidí. Loni jsme řešili problém s virovými zakrslostmi u pšenice, a to přišla celá zemědělská veřejnost,“ dodal předseda asociace.

Samozřejmě má Petr Novák i záliby, a to doslova srdeční, tou jsou koně. „Koně miluji, ale nesmím to říkat před manželkou, aby nežárlila. Největší poklad, který mám, je moje žena a devět dětí,“ svěřuje se pyšně a nakonec dodává. „Zemědělci jsou nezničitelní, jako vrba, čím víc se řeže, tím víc roste,“ s použitím starého pořekadla odchází sbírat na pole kameny, aby si nezničili svoji mechanizaci.