Aby středočeští hasiči usnadnili zasílání hlášení o chystaném pálení odpadu nebo spalování hořlavých látek, zavedli novou službu: evidenci pálení prostřednictvím internetu. Její využití není složité: na http://hzssk.webrex.cz (využít lze také odkaz „evidence pálení“ na www.hzskladno.cz) stačí vyplnit přehlednou tabulku týkající se podrobností o chystaném ohni i jeho střežení a příslušné místo označit v mapce. Ta umožňuje přepínání mezi režimy mapového zobrazení a leteckého snímku, takže by problém s orientací neměl zaskočit ani toho, kdo se v mapách zrovna dvakrát nevyzná. Pak už stačí jen připojit kontakt na ohlašovatele, aby se ním hasiči případně měli možnost domluvit, a hlášení odeslat ze svého počítače jediným kliknutím myši.

Služba internetové ohlašovny rozsáhlejších ohňů je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které mají ohlašovací povinnost stanovenou zákonem. Mohou ji ale využít i soukromníci. Ti především při spalování odpadu shromážděného při úklidu po práci v lese nebo na zahrádce. Zatěžkávací zkouškou by měl nový internetový systém projít koncem dubna v rámci takzvaného pálení čarodějnic. I tyto ohně totiž podléhají evidenci a mají být ohlášeny.

Hasiči ale varují, že řádné ohlášení pálení ještě neznamená, že si ohlašovatel ohně skutečně může škrtnout sirkou. Právě na základě tohoto hlášení totiž hasiči mohou vydat zákaz (případně pálení podmínit zesílením bezpečnostních opatření k zabránění šíření ohně). Je také třeba znát předpisy a nařízení, které platí v dané lokalitě. Řada obcí a měst totiž rozdělávání větších ohňů zakazuje místními vyhláškami – a často se to výslovně týká i spalování organického odpadu ze zahrádek. V takovém případě by fakt, že pálení je řádně ohlášeno hasičům, viníka před sankcemi neochránil.

Stále je možné telefonovat
Hasiči předpokládají, že internetové evidenci pálení budou lidé dávat přednost před oznamováním chystaných ohňů prostřednictvím telefonu. I tato možnost ale zůstává zachována. Vytočit je třeba číslo jednoho ze tří středočeských operačních středisek Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, pod jehož působnost dané území spadá:
- Kladno: 950 870 444
- Kolín: 950 885 101–3
- Mladá Boleslav: 950 861 201–2
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat.
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně