Zvuk hasičských houkaček a rychlá jízda červenobílých vozů ulicemi ve většině z nás vzbuzuje v daný moment obavy, někdy i úlek a zatrnutí, co se zase kde stalo. O tom, že se profesionální hasiči na Kladensku při náročných směnách skutečně nenudí, stejně jako jejich kolegové dobrovolníci, svědčí statisky, které jsou dokladem o provedených zásazích.

Hasiči, kteří zdaleka nevyjíždějí jen k požárům, dobře vědí, jak jsou majitelé nemovitostí neopatrní, stejně jako řidiči, kdy a kde řádil přírodní živel či ruka žháře.

Podle kladenského vedoucího oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HZS Středočeského kraje Libora Pospíšila je ale přece jen stále základem jejich práce likvidace ohně. Nejnáročnější období, co do počtu požárů, prožívají právě nyní.

„Spousta lidí se pohybuje v lese a ve volné přírodě. Ať už jsou to turisté, děti, čundráci ale i bezdomovci. K tomu přibývají práce na polích, a to vše zvyšuje riziko výskytu požárů. Ty likvidujeme například při vznícení zemědělských strojů. Dále děti zkoušejí co hoří a nehoří, hrají si na hasiče, takže máme stále plné ruce práce,“ řekl vyšetřovatel.

Hasiči z Kladenska museli totiž jen za první pololetí letošního roku likvidovat 182 požárů, při nichž vznikla škoda za více než 39 milionů korun. Dále zasahovali u 100 dopravních nehod a 270 technických havárií. Oproti tomu je zbytečně zvedlo ze židlí 33 planých poplachů. „Podobné výjezdy nezpůsobují jen vtipálkové, ale neúmyslně například elektrické požární signalizace (EPS), kterými jsou vybaveny firmy a například obchodní centra, odkud je občas při závadě vyslán na hasičský dispečink falešný signál,“ doplnil vyšetřovatel Libor Pospíšil.

Kromě škod na majetku jsou pochopiteně při zásazích pro hasiče nejhorší pracovní zkušeností ztráty na lidských životech. Těch jen na Kladensku zaznamenali od ledna do června osm, přičemž zraněných osob evidují 106. Újmu občas i při vší opatrnosti utrpí také členové HZS.

Nepříjemné zranění si ze služby tentokrát odnesli tři z nich. Nezahynul naštěstí žádný. Mezi požáry, které zaznamenali hasiči na Kladensku v období od prvního ledna do konce června letošního roku, lze vyjmenovat určitě ty, které způsobily největší škody, ať již zaviněné technickou závadou nebo nedbalostí.

Ze statistik přímo vyčnívá největší materiální škoda způsobená ohněm v letošním kalendářním roce. Tou je bezesporu dubnový požár transformátoru kladenské elektrárenské společnosti Alpiq Generation. Společnost tehdy utrpěla ztrátu ve výši 28 milionů korun.
Další, v pořadí největší škoda vznikla majiteli v červnu, kdy shořel stoh balíkové slámy v Uhách u Velvar. Ztráta byla vyčíslena bezmála na tři miliony korun.

Elektrozařízení hořelo i v dalším průmyslovém podniku. Tehdy počítala ztráty společnost ProPS, která požárem elektrorozvaděče přišla o zařízení ve výši dvou milionů korun. Tento požár se tak bohužel na Kladensku za první pololetí letošního roku řadí na třetí příčku.

Nechvalné čtvrté pořadí zaujímá řádění ohně v domě ve Slaném-Kvíci, kde shořel majetek za milion korun. O stejnou bolestnou pozici se dělí lednový požár střechy rodinného domu v Bílichově, kde plameny pohltily důchodkyni majetek ve stejné výši jako v předcházejícím případě.