Modernizace stála 56 milionů korun. Z 85 procent ji pokryly unijní dotace, zbytek byl financován ze státního rozpočtu.

„Celý projekt, jehož realizace trvala pět let, byl zaměřen na zlepšení informačního systému operačního střediska a zlepšení akceschopnosti celého integrovaného záchranného systému. To umožní efektivnější reakce na vzniklé mimořádné události," uvedl krajský ředitel hasičů Miloslav Svatoš.

Podle vedoucího oddělení KOPIS Radka Zobiny moderní operační středisko zlepší poskytování pomoci obyvatelům. Systém používá jednotné mapy a každý z velitelů zásahu má k dispozici tablet s aktuálními informacemi.