Právě od 30. července má velitel sektoru přímo na svém stanovišti na parkovišti u hotelu Mezní Louka k dispozici i spojový vůz, který středočeští hasiči využívají při velkých událostech, informoval za Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Ladislav Holomčík.

„V nepřetržitých službách se v něm střídají příslušníci z krajského operačního a informačního střediska v Kladně. Jejich úkolem je nejen evidence příjezdu a odjezdu jednotek zařazených do odřadu a neustálá aktualizace následného nasazení sil a prostředků do jednotlivých úseků, ale třeba i upřesňování počtu hasičů hlavnímu štábu kvůli zabezpečení stravy,“ přiblížil, co má malé operační středisko Středočechů fungující na severu Čech na starosti.

| Video: Youtube

S tím, že spojový vůz dále v celé oblasti zajišťuje a monitoruje radioprovoz mezi jednotlivými úseky – a je ve spojení i s dalšími sektory a s velením celého zásahu: tak, aby přenos informací o postupu prací nebo o aktuálních změnách na požářišti byl co nejefektivnější.

Dalším z úkolů operačních důstojníků je koordinovat dodávky pohonných hmot pro zásahovou techniku a pro fungování série velkokapacitních čerpadel HFS Somati, která skoro sedmikilometrovým vedením hadic k obci Mezná, s více než dvoukilometrovou odbočkou k Pravčické bráně, zásobují vodou provizorní plnicí stanoviště pro cisterny a vrtulníky.

V úterý se objevila komplikace, když jedno z čerpadel mělo menší technickou závadu. Podařilo se zajistit přistavení náhradního stroje – a hasiči se během dvaceti minut postarali o výměnu, aniž to mělo dopad na samotný průběh hasebního zásahu. „Tím, že jsou stroje na dálkovém vedení zapojeny do série, sníží se v případě jakékoliv poruchy výkon celé soustavy,“ vysvětlil Holomčík.

V rámci svěřeného sektoru spolupracují středočeští hasiči s kolegy z Prahy a z krajů Olomouckého a Královéhradeckého. V náročném skalnatém lesním terénu jim poskytují neocenitelnou pomoc i členové dobrovolných jednotek. Holomčík připomněl, že velitel měl v úterý k dispozici 311 hasičů ze 43 jednotek a čtyř odřadů krajských hasičských záchranných sborů. Část středočeského odřadu profesionálů byla během dne obměněna.

Nejaktuálnější zprávy o dění na požářišti připomínají, že plameny už se téměř nikde nevyskytují, a tak se hasiči zaměřují na kontrolu jednotlivých úseků a vyhledávání skrytých ohnisek hoření. Obavy vzbuzuje předpověď počasí, kdy by teploty měly výrazně překročit třicítku. To si vyžádá i změny způsobu práce – bude mimo jiné třeba zkrátit intervaly aktivního nasazení hasičů.

Už nyní, právě v úterý, shrnuli pražští hasiči na twitteru náročnost dohašování ohnisek požáru poblíž Mezné do několika slov: „Nepřístupný terén, kouř a vedro.“ Na stejné sociální síti se také podělili o záběry, na nichž je neúmyslně zasáhla voda z leteckého hašení. Komentovali to s humorem: „Když ti je vedro a potřebuješ ochladit jednotku… Naši kluci si to užili.“