KDY: 16. listopad 2019, od 9 hodin
KDE: Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném
ZA KOLIK: Volně přístupné

Původní avizovaný program se kvůli změně přednášejícího trochu mění. Přesto setkání nabídne neméně zajímavá témata jakými budou Slaňáci v Indii ve službách firmy Baťa. Slánský stavitel Vilibald Hieke. Generál Bedřich Neumann a Čs. polní pošta ve Francii a velké Británii. Vrchní rada patentového úřadu, Václav Landa, rodák z Kačice a další zajímavé příběhy z historie.