více >>

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích je pobočkou Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. V prostorách bývalého dolu si návštěvníci mohou připomenout historii těžby černého uhlí na Kladensku. „Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi až k jámovým budovám dolu,“ uvádí skanzen. Ten je veřejnosti přístupný denně od listopadu do března v čase od 9 do 15 hodin.

SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ