Přicházeli jednotlivci i dospělí v doprovodu dětí, které prostředí důverně znají.

A živo bylo také ve Zvoleněvsi, kde lidé volili standardně v prostorách úřadu a dále i v Drnově, kde se ve volební okrsek proměnil sál místního pohostinství.