Pořadatelem byl amatérský atelier Tramtárie z Tuchlovic za podpory města Kladna a zdejšího arciděkanství. V kostele byly představeny historické betlémy i díla současných tvůrců. Návštěvníci mohli vidět jejich díla ze dřeva, keramiky, papíru, šustí či perníku, ale například také mechanický betlém. Expozice byla doplněna zajímavými samorosty ze sbírky Josefa Staňka.

„Vystavené české betlémy jsou typické svým zasazením do národního reálného prostředí, určitými regionálními znaky i svojí úsměvností postav z českého venkova. To je odlišuje od velmi kvalitních zahraničních betlémů, například z Německa, Rakouska a Itálie,“ řekl betlémář Bohuslav Vykouk.

Největší zájem měli malí i dospělí návštěvníci o betlém Jiřího Součka z Prahy, který zobrazuje více než sto polychromovaných figurek z lipového dřeva, a to nejen jeskyni se svatou rodinou, ale i různé scény ze života. „Současně návštěvníci obdivovali keramické betlémy Marie Dočekalové, ze šustí Jany Jarkovské, mechanický betlém Bohumila Duška i další,“ poznamenal Vykouk.

Na výstavě bylo možné betlémy také zakoupit. „Zájem návštěvníků zavazuje organizátory k tomu, aby připravili další ročník výstavy s obměněnými exponáty a pokud možno v rozšířeném rozsahu,“ prozradil Bohuslav Vykouk.