Dominantou celé akce byl pak velký slaměný medvěd, jehož vedlo na řetězu několik sice malých, ale velmi odvážných strážců.
Účastníci se sešli před zdejším bývalým kravínem ve 14 hodin. Následně starosta obce Bohuslav Ježek předal průvodu právo projít vesnicí a také její symbolický klíč. Průvod po celou dobu provázela živá muzika.

Všechny masky, jichž bylo zhruba padesát, a velké množství přihlížejících se následně shromáždily v místním parčíku, kde byl zastřelen medvěd. Pak už následovalo posezení v kulturním domě, na které volně navázala večerní masopustní zábava.