Mezi prvními dorazili počátkem týdne také šermíři a bojovníci ze sousedního Německa. Setkání v Libušíně patří pro lidi stejného založení k nejdůležitějším v roce. Nejde totiž jen o bitvu, která je vyvrcholením festivalu, ale především o přátelské setkání, které si společně chtějí užít aktéři i se svými dětmi a zvířaty v přírodě co nejdéle. Historické kostýmy, pokrmy připravované na ohni, dobová hudba, to vše k tomu patří.

Jak připomínají pořadatelé, místo konání ani termín festivalu nejsou náhodné. „Kopec, pod kterým se Bitva Libušín koná, je zasvěcen Svatému Jiří, patronu rytířů. Ten má svátek 24. dubna. Kopec Svatého Jiří u Libušína jako takový je navíc spojen s počátky české státnosti, neboť je archeologicky prokázáno, že v 10. století našeho letopočtu se zde nacházelo přemyslovské hradiště. A tak zcela příznačně středověký tábor všech účinkujících se rozprostírá pod tímto kopcem. Dobové tržiště samotné je umístěno podél historické kupecké stezky tak, jak bylo v minulosti provozováno po staletí,“ uzavřel Král.