Pro malé návštěvníky zde byl Střediskem volného času Labyrint připraven bohatý program plný her, soutěžía vystoupení. Nechyběl zábavný písničkový pořad Čertohrátky s Inkou Rybářovou,zájemcimohli také poslat Ježíškovi dopis se seznamem vánočních přání prostřednictvím Nebeské pošty.