Přednesli ji členové Státní opery a Národního divadla v Praze za řízení Adolfa Melichara. Jako sólisté vystoupili zpěváci Petra Břicháčová, Tereza Roglová, Zdeněk Haas a Libor Novák. Na varhany doprovázel Vojtěch Racek.

Posluchači zcela zaplnili kostel, odměnili umělce vřelým potleskem a na závěr si s nimi zazpívali nejznámější českou koledu Narodil se Kristus Pán.

Vladimír Drvota