V celodenní akci, při které mladí tanečníci ukazovali své pohybové dovednosti, se se svým programem „Domovy tančí“ předvedli kluci a děvčata z Ledců u Slaného, Litoměřic, Mašťova, Ústí nad Labem, Nové Vsi u Chotěboře, Dlažkovic, Mostu, Dolní Čermné a Vrchlabí. Již po šesté tuto akci připravuje a pořádá za pomoci svých přátel pedagožka Jana Ruszo ve spolupráci s Dětským domovem Ledce.

Mezi členy poroty, která měla jako každý rok těžkou volbu s výběrem vítězných týmů, se letos zařadila i Veronika Kačáková, herec Richard Trsťan a výborný tanečník Jarek Tambor. Současně s tancem se hodnotilo na 6o kreseb „Milujem a malujem“ s hudební tématikou, které byly zaslány z Ledců, Maštova, Ústí nad Labem, Mostu, Jablonného v Podještědí, Českých Budějovic a Dlažkovic.

Všichni zúčastnění se snažili reprezentovat své dětské domovy, a to se jim stoprocentně podařilo. Děti se s nesmírným nasazením a chutí předvedly v několika tanečních sestavách – tanec se šátkem, scénický tanec, zumba, sólo, hip hop. Všechny taneční kreace byly velmi zdařilé, a proto zvítězili všichni, kteří se zúčastnili této podzimní soutěže tance a přátelství.

Záštitu nad akcí převzala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

"Poděkování za uskutečnění a dobrý průběh patří nejen všem zúčastněným, městu Slaný, zaměstnancům Kulturního zařízení města Slaný, sponzorům, přátelům, - prostě všem, kteří se na příjemném odpoledni v dnešní uspěchané době podíleli,“ jsou slova Jany Ruszo.

Hana Tichá