Výstava černobílých fotografií s příznačným názvem Stmívání je do 1. června k vidění v Malé galerii České spořitelny v Kladně. Autoři snímků, Tomáš Dittrich a Jiří Ernest, zachycují zmáčknutím spouště stav v okamžiku, kdy dohasíná den a začíná se stmívat. Na město se snáší tma, barvy věcí a krajiny se mění, světlo si hraje se stínem, před očima vyvstávají tajemné scenérie, které se pomalu přetavují, až vidíme jen obrysy a nakonec tmu.

Právě tyto okamžiky zlomu rádi fotografují. Prchavé okamžiky je fascinují, vezmou si fotoaparát a vyrážejí lovit snímky. Výsledkem je třeba hra světel a stínů na obyčejném plotu z drátěnky, zbytku drátů či provázků na chodníku, obrysech zdi, detailech bezútěšných ulic z panelů. Na krajině trav a domů či ve tmě se pomalu utápějících střechách. Kouzlo imprese padající tmy tak zůstane navždy zachyceno díky právě těmto dvěma tvůrcům.

Tomáš Dittrich a Jiří Ernest jsou spoužáci z FAMU a téma Stmívání mají společné již delší dobu. „Zpracovávali jsme ho oba v dílně ve škole. Tam vlastně vznikl první impuls. Zde vystavené snímky byly vytvořeny nezávisle na sobě. V průběhu dílny i po ní,“ vysvělili mladí fotografové.

Série z pražské čtvrti Černý most vznikla prý tak, že se tam autorovi nelíbilo. A proto každý večer vyrážel do ulic s fotoaparátem, aby hledal, čím by se potěšil. Na jedné straně viděl kousky přírody, kterou člověk ještě nestačil zničit, na druhé panely a smutné kouty plné zbylého stavebního odpadu. Teprve milosrdný soumrak přetvořil to všední a nehezké v zajímavé dekorativní kompozice a takřka pohádkové krajiny.

Dalšími místy, kde byly záběry pořízené, jsou přístaviště v Holešovicích a Libeňský ostrov. Tam šlo především o pozorování krajiny, jak se mění ze dne do noci.

Díla vystavená v Malé galerii spořitelny nás přesvědčují o tom, že i tak všední záležitost, jakou je stmívání, dokáže být nevšední, když se jako taková dokáže přeblížit. Třeba tím, že někdo v pravý okamžik stiskne spoušť.

Autor: Olga Fikrlová