KDY: 9. ledna, 16:00
KDE: www.dox.cz
ZA KOLIK: 120 korun

Například systém GAN – Generative Adversarial Networks jsou schopné generovat fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty či přírodní scenerie a pomáhají tak s tvorbou takzvaných deepfakes. Designérka a vizuální umělkyně Lenka Hámolová přichází s online workshopem zaměřeným na posilování kritického myšlení o nejnovějších technologiích s ukázkou a seznámením se s možnostmi, které tyto nástroje nabízejí. Další informace a vstupenky jsou k dispozici na webu dox.cz.