„Na podzim před dvěma lety byla dokončena tříletá oprava věže družeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie, provedená z iniciativy obce. Finančně se na ní podílely stát, obec, církev i veřejná sbírka. Protože Družec chce mít hezkou nejen věž, ale celý kostel, probíhá v současné době důkladná oprava fasády kostelní lodi prováděná firmou Rossete,“ říká Vladimír Drvota, kronikář obce Družec.

Finanční příspěvek je opět očekáván od výše zmíněných institucí, obec počítá s výdaji ze svého rozpočtu a obrátila se opět i na občany a zřídila transparentní účet u České spořitelny.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

V sobotu 13. srpna odpoledne se v kostele uskuteční charitativní koncert, na němž vystoupí známí umělci - sopranistka Jana Koucká Bínová, trumpetista Jan Verner, na varhany je doprovodí Přemysl Kšica. Výtěžek z koncertu bude vložen na transparentní účet: 000000-6243737389/0800.