Zdeněk Šíma je známý tím, že má o výtvarné umění veliký zájem, je v oboru zkušený a vzdělaný, sám řadě významných grafiků díla tiskne. Rád vytváří zejména komorní grafiku, především ex libris. „Musím přiznat, že škola mě vůbec k zájmu o výtvarné umění nepřivedla. V hodinách výtvarné výchovy jsme i my, zcela bez talentu, museli kreslit a malovat, ale nikdy jsme se nedověděli nic o malířích, technikách, o dějinách umění,“ vzpomíná Zdeněk Šíma.

,,Až po nástupu do Poldovky jsem poznal Fillova žáka, malíře a grafika Bohuslava Valentu, který mě svou trpělivostí přivedl k vnímámí tajů výtvarného umění. Můj zájem se rychle rozvíjel a najednou jsem měl touhu některé z těch děl vlastnit. A tím se dostáváme ke sběratelství,“ vysvětlil.

Zdeněk Šíma je nejen vášnivým sběratelem výtvarného umění, grafik a ex libris, ale rozhodl se díla i tisknout, tak je množit a sloužit něčemu krásnému.

Příští rok má v plánu uspořádat podobnou výstavu v Ateliéru tematicky. „ Pokud bude mít galerista zájem, můžeme uspořádat třeba výstavu grafik s hudebními, erotickými motivy či ji věnovat nějakému výtvarníkovi,“ řekl Šíma.
Výstava v Ateliéru potrvá do konce prosince.