Jak se publikace jmenuje a co v ní nalezneme? Je zaměřena na určité téma, nebo se jedná o průřez vaší tvorbou?
Kniha se jmenuje prozaicky Jiří Hanke / fotografie a jedná se o retrospektivu mojí dosavadní tvorby. Na 264 stranách a více než 300 fotografiích představuje ukázky ze šestnácti fotografických souborů, které vznikaly od roku 1973. Dvanáct z nich pak má vazbu na Kladno, které bylo vždy pro moji tvorbu velkou inspirací. Jsou zde ukázky jak z již zmizelých míst starého Kladna, Podprůhonu, či Pohledů z okna mého bytu, přes Sametovou revoluci až k podnikatelskému úsilí po ní. Tyto kladenské soubory pak doplňují fotografie z Paříže i Ameriky.

Co bylo podnětem k jejímu vydání? Spolupracoval na ní někdo textově?
Velkorysou nabídku na její vydání mi dalo Vydavatelství a nakladatelství Milan Job v Příbrami. Knihu pak sestavil a textově uvedl publicista a fotograf Josef Moucha. Současně bude v Malé galerii České spořitelny v Kladně zahájena výstava Portofolia 1989–1996. Jedná se o výběr z tvorby, dnes již klasiků nejen české fotografie, kteří v uvedených letech své práce prezentovali právě ve zdejší galerii.

Můžete uvést fotografické knížky, kterých jste autorem?
Dosud mi vyšly knihy Pohledy z okna mého bytu (1994), Lidé z Podprůhodu (1995), Otisky generace (1998), Jiné pohledy (2002, spoluautorka Jiřina Hankeová), Stop Time (2003) a dva svazky Malá galerie České spořitelny v Kladně (1997 a 2006).

Máte řadu témat, kterými se rád zabýváte, co u vás převažuje v poslední době?
Svým tématům se věnuji dlouhodobě, takže vše je dosud aktuální, snad přibylo jen jedno z mých posledních témat, které knihu uzavírá , zátiší. Jde o fotografie vznikající v prostředí bytu a ateliéru.

Kolik let je Malé galerii České spořitelny?
Galerie právě vkročila do 32. roku svého trvání.

Autor: Olga Fikrlová