„S myšlenkou na muzeum přišel jeden místní občan, který je akademickým malířem a v obci vlastní zajímavou historickou budovu. Právě v jejím přízemí by za jeden až dva roky mohly vzniknout a přispěním peněz z fondů Evropské unie výstavní prostory,“ řekl Kladenskému deníku starosta Jindřich Hnilička.

Pro turisty by vznikla zajímavá trasa propojující Slaný, Knovíz, Budeč a muzuem v Roztokách u Prahy. „Do muzea v Knovízi bychom chtěli získat některé exponáty, jež jsou nyní v depozitáři Národního muzea v Praze, některé předměty má také slánské a kladenské muzeum, budeme s nimi jednat“ poznamenal starosta.

Knovízská kultura doby bronzové se ve středních Čechách vyznačuje rozvinutým kovolitectvím, stopami kanibalismu a vychází z mísení pozůstatků únětického lidu, mohylové středodunajské a zásahu falcké mohylové kultury. Není vyloučeno její zařazení mezi keltská etnika. Knovízská kultura sousedila na severu s popelnicovými poli lužickými, patrně etnicky spadajícími k Venetům.