Mezi čestnými hosty nechyběl ani primátor města Kladna Dan Jiránek, který popřál všem přítomným krásné Vánoce. Na akademii byly také ředitelkou školy Danielou Tomsovou slavnostně předány certifikáty a dárky tureckým studentům, kteří v Čechách absolvují studijní zahraniční pobyt, během kterého měli možnost seznámit se mj. i se zdravotnickými zařízeními na Kladensku.

Všem přítomným se akce líbila, o čemž svědčil i závěrečný potlesk početného publika, které zaplnilo celý velký sál domu kultury.

Václav Vondrovský