Zcela zaplněný sál přízemí galerie byl svědkem nádherného hudebního zážitku, skvělých výkonů účinkujících dětí, které strhávaly diváky k bouřlivému aplausu. Poděkování patří také pedagogům, kteří koncert s dětmi připravili. Bývalý kulturní dům obce Lidice tak byl po delší době opět svědkem toho, že Lidice žijí!

Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 11 174 Kč byl účinkujícími věnován na obnovu bronzové sochy holčičky, která byla z Pomníku dětských obětí války odcizena v listopadu tohoto roku.

Děti se tímto činem připojily k dárcům z celé republiky, kteří na obnovu ukradené sochy zasílají Památníku Lidice peněžní dary.

Celková částka na účtu pro obnovu sochy se tak po koncertu vyšplhala již na 70 914 Kč.