Obyčej vypukne například v Zákolanech, Zichovci, Brandýsku Černuci či Slaném. Velký masopust se třemi procesími přichystali na sobotu z Libušína, Tuháně a Vinařic do Hornického skanzenu Mayrau. Ovšem veselit se lidé budou také příští sobotu 8. března, a to v Kamenných Žehrovicích.

Co vlastně masopusty znamenají a proč je lidé v řadě obcí stále dodržují se Kladenský deník zeptal ředitele Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně Zdeňka Kuchyňky.

Měly kladenské masopusty něco výjimečného, co nikde nebývalo? Třeba vzhledem k velkému množství horníků.
Musím říci, že se mi nepodařilo najít žádnou knihu, která by zaznamenávala masopustní zvyky na Kladensku. Tudíž nebylo možné posoudit, zda byly masopustní průvody ve vesnicích kolem Kladna něčím výjimečné. Autorem jedné z knih, jež vyšla roku 1910 a zaznamenává lidové zvyky, byl Karel Procházka, farář ve Stochově. A v ní se o masopustu dočteme jen několik vět, které končí konstatováním, že církev vždycky mírnila výstřelky při maškarách a tanečních zábavách o masopustu.

Co vlastně znamenají jednotlivé tradiční postavy v masopustních průvodech?
V průvodech obvykle býval medvěd, symbol plodnosti. A kobyla, neboli klibna, jíž se zase účastníci průvodu snažili hospodářům v jednotlivých staveních „prodat". Mnohé další postavy jsou na první pohled poznatelné a neskrývají v sobě žádné tajemství. Bába s nůší je bába s nůší, dráb je dráb. Šlo hlavně o to, aby tyto maškary odpovídaly rozpustilému veselí, které je s masopustem spojeno. Jen pro zajímavost, v dřívějších dobách byl průvod čistě mužskou záležitostí a ženy se nesměly za masopustní maškary převlékat.

Konaly se také v Kladně masopusty nebo to byla jen záležitost vesnic?
Všichni pamětníci, s nimž jsem mluvil, vzpomínali na masopustní průvody výhradně ve vesnicích a menších městech, jako jsou Buštěhrad nebo Unhošť. Je to podle mě dáno tím, že Kladno prošlo od poloviny 19. století obrovským průmyslovým vývojem a život v takovém městě se řídí jinými pravidly než na venkově. A i lidé, kteří přišli za prací z různých částí země, k sobě mají dál, než po léta uzavřená venkovská komunita.

Existují nějaké záznamy o tom, kde na Kladensku měli masopustní průvod největší a nejznámější?
V řadě míst se tradice masopustních průvodů obnovila až po roce 1989 a i to už je vlastně historie, o níž máme více záznamů včetně fotografií. Já osobně si myslím, že za připomenutí stojí masopustní průvod v Horním Bezděkově prokazující nadšení a fantazii místních obyvatel. Kromě tradičních masek tam třeba jeden rok jeli v průvodu na valníku za traktorem, tedy na bojovém voze, husité.

Jak úspěšná je výstava v muzeu Od masopustu do čarodějnic, která se věnuje lidovým zvykům a tradicím ?
Zatím uplynula příliš krátká doba od jejího otevření, aby ji bylo možné hodnotit. Jen doufám, že se bude těšit stejnému zájmu návštěvníků muzea jako předchozí výstava Ladovská zima, která připomínala tradiční zvyky spojené především s obdobím Vánoc.

ČernucV Černuci se v sobotu koná tradiční masopust. Akce začíná od 10.30 hodin před místním obecním úřadem. V 11 hodin bude masopustu předáno právo a průvod se vydá na slavnostní pochod obcí. Po celý den bude hrát kapela Martina Dvořáka. Chybět nebude ani občerstvení. Večer se na hřišti uskuteční zábava.

Slaný Na Masarykově náměstí ve Slaném se začnou masky scházet v sobotu v 15.30 hodin. Průvod se pak vydá přes divadlo k sokolovně. Od 18 hodin se bude konat v restauraci Na Střelnici masopustní veselice. Chybět nebude tombola, hry pro děti a také soutěž o nejh

Mayrau Z Libušína, Vinařic a Tuháně se v sobotu vydají tři průvody masek. Všechny budou mít stejný cíl – Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích. Velký masopust v Mayrovce začne v 15 hodin. Od libušínské radnice budou masky vycházet ve 14 hodin, od úřadu 
ve Vinařicích ve 14.30 a 
z Tuháně v 13.30 hodin. Od 16 hodin se mohou návštěvníci těšit na skupinu Trosečníci, která zahraje v hale Cechu. Chybět nebude ani tradiční občerstvení, například koblihy, koláče, jitrnice, jelita či guláš. Součástí akce je tradiční předání práv a také volba královny masopustu. Každý průvod nominuje svou kandidátku. Vítězka pak povede procesí na koni.

Brandýsek Tradiční průvod masek se uskuteční v sobotu také v Brandýsku. Sraz účastníků průvodu je naplánovaný u dolu Michal od 14.30 hodin. Po průchodu vesnic se mohou všichni těšit na program na hřišti mezi školami.

Zákolany Masopust, karneval a zabíjačka se v Zákolanech uskuteční v sobotu od 14 hodin. Sraz masek je naplánován na návsi v Trněném Újezdu. Odkud se průvod vydá na pochod obcí do Pianky.

Zichovec Zichovecký masopust se v obci na Slánsku uskuteční v sobotu. Prvním výchozím místem je pivovar, odkud masky vyjdou ve 12.30 hodin. Ve 14 hodin bude průvod u hasičárny. Pro děti je přichystané velké překvapení, a sice projížďka na velbloudu.

Královice Průvod masek projde v sobotu od 14 hodin při masopustu Královicemi u Slaného. O půl hodiny později začne v sále místní hospůdky dětský karneval s klaunem Mirečkem. Dospělým pak od 20 hodin zahraje při taneční zábavě skupina Krystal